Experimenter

2015

Experimenter je biografski film o psihologu Stanleyiju Miligramu. Miligram je poznat po eksperimentu u kome je od učesnika tražio da primenjuju elektrošokove na grupu ljudi ne bi li istražio koliki je kapacitet ljudi da izvršavaju naređenja koja se kose sa njihovim moralnim načelima.


Možda će vas zanimati